Coviani kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

0D7331AD-EC41-4383-B113-992FF920D050
sk hu
időpontfoglalás

.Személyes adatok védelme

Kedves ügyfeleink!

Személyes adatainak jogi feldolgozása, valamint azok biztonsága prioritásunk. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt személyes adatainak kezeléséről és biztonságáról.

1. Kik vagyunk?

Az Ön személyes adatait a www.coviani.hu honlap üzemeltetője kezeli. Az üzemeltető az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és módjait.

Az üzemeltető:

COVIANI s.r.o.

székhelye: Okružná cesta 2340, 945 01 Komárno

ID: 52423077

Adószám: SK2121014962

Bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Sro rovat, 4837/N szám.

2. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Észrevételeiket, kérdéseiket, kéréseiket az alábbi címre várjuk:

Telefon: +421911433284

e-mail: marketing@coviani.sk

3. Az alábbi személyes adatokat kezeljük:

Az Ön elégedettsége a legfontosabb számunkra. Hogy információval, illetve árajánlattal tudjunk szolgálni, az Ön személyes adatait a következő körökben kezeljük:

- név, vezetéknév, cím, telefonszám, email cím.

4. Milyen célból kezeljük személyes adatait?

a) Árajánlat küldése

Személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok megvalósítása céljából kezeljük, pl. egyedi kérése alapján árajánlat küldése. Az árajánlat ugyan nem kötelező érvényű, de a kiválasztott áruk megrendelésének alapjául szolgálhat. Adatait tehát a jogszabály alapján, a szerződéskötést megelőző kapcsolatok megvalósítása érdekében kezeljük, pl. külön hozzájárulás nem szükséges.

Honlapunkon keresztül, egy erre a célra kialakított űrlapon van lehetősége felvenni velünk a kapcsolatot információszolgáltatás céljából… Adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

b) Marketingkommunikáció

Személyes adatait ügyfélszolgálat, termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás, valamint piackutatás céljából, hírlevelek küldésével kezeljük. Ha még nem vásárolt tőlünk, csak akkor kezeljük személyes adatait ebből a célból, ha ehhez hozzájárul.

5. Hogyan adhat nekünk beleegyezést?

Hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az alábbi módok egyikén adhatja meg:

• a megfelelő négyzetek bejelölésével - jelölőnégyzetek,

• a megfelelő rovat kitöltésével, pl. hírlevélre való feliratkozáskor.

6. Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulását visszavonhatja:

• értesítés küldésével a marketing@coviani.sk e-mail címre

• a „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva, amely lehetőség minden egyes kiküldött hírlevélben (reklámlevél) elérhető,

7. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Árajánlat küldése

• Árajánlat megtétele céljából megadott és kezelt adatok, ill az adatok megadását követően megőrizzük az Ön kérésének feldolgozásának idejéig, pl. árajánlat vagy tájékoztatás elküldését követően személyes adatait nem kezeljük tovább, ill nem tároljuk.

Marketing

• E-mail címét mindaddig megőrizzük, amíg az a cél, amelyre az adatkezeléshez hozzájárulását adta, megszűnik, ill hozzájárulás visszavonása után.

8. Kinek adjuk át az Ön személyes adatait?

Az általunk a fent említett célokra feldolgozott személyes adatokat főszabály szerint harmadik félnek nem adjuk ki.

9. Hová továbbítjuk személyes adatait?

Általános szabály, hogy a fenti célokból feldolgozott személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítjuk.

10. Hova lehet fordulni elégedetlenség esetén?

Az Ön elégedettsége a célunk. Emiatt mindig igyekszünk minden kérését teljesíteni. Ha azonban nem elégedett azzal, ahogyan személyes adatait feldolgozzuk, írjon nekünk egy e-mailt a marketing@coviani.sk címre.

Lehetősége van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, különösen akkor, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük.

11. Milyen formában kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait elektronikusan kezeljük, miközben nem alkalmazunk automatizált egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást.

12. Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?

Amint a jelen dokumentum elején jeleztük, az Ön személyes adatainak biztonsága prioritásunk. Emiatt megtettük a szükséges és megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében, amelyek védik személyes adatait többek között a manipuláció vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatok feldolgozásának technikai eszközei megfelelően védettek, csak az arra jogosult személyek által ismert jelszavakkal. Ezeket a technikai eszközöket telephelyünkön tároljuk, és nem exportáljuk vagy szállítjuk át. Azokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, akik megfelelő utasításokkal rendelkeznek, és ismerik a személyes adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatainkat és irányelveinket. Az elfogadott intézkedések rendszeres ellenőrzés alatt állnak, és a legfrissebb ismeretek szerint folyamatosan adaptálódnak. Amennyiben az Ön személyes adatai védelmét megsértik, indokolatlan késedelem nélkül, 72 órán belül tájékoztatjuk Önt, ha az Ön személyes adatai védelmének ilyen jellegű megsértése magas kockázatot jelenthet az Ön jogaira nézve.

13. Közösségi média

Weboldalunk közösségi média funkciókat tartalmazhat. Az Üzemeltető olyan megjegyzéseket vagy linkeket kaphat, amelyeket a felhasználó az Üzemeltető honlapján osztott meg a fent említett közösségi oldalakon. Ezen túlmenően az Üzemeltető az említett közösségi oldalakon hozzájuthat a felhasználó nyilvános profiljában felsorolt ​​adatokhoz és minden olyan információhoz, amelyet a közösségi oldal használója az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételével megoszt. Ezekkel a funkciókkal való interakcióját a szolgáltatásokat nyújtó vállalat adatvédelmi szabályzata szabályozza, például:

- https://www.facebook.com/about...

- https://policies.google.com/pr...

- https://help.instagram.com/519522125107875

14. Milyen jogai vannak?

a) Az adatokhoz való hozzáférés joga

Először is joga van tudni, hogy kezeljük-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk személyes adatait, kérhet tőlünk hozzáférést az adatokhoz. Kérése alapján visszaigazolást adunk ki az Ön személyes adatainak cégünk általi kezeléséről.

b) Javításhoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk feldolgozott személyes adatai helyesek, teljesek és naprakészek legyenek. Ha személyes adatai hibásak vagy elavultak, kérheti tőlünk azok helyesbítését vagy kiegészítését.

c) Törlési jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga van személyes adatainak törléséhez. Adatainak törlését bármikor kérheti tőlünk. Töröljük személyes adatait, ha

- már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyre azokat megadta;

- visszavonja hozzájárulását;

- tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen;

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük;

- törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell;

- ha Ön gyermek, ill a gyermek szülője, aki beleegyezett a személyes adatok internetes kezelésébe.

Előfordulhat azonban, hogy kérése ellenére sem tudjuk törölni személyes adatait (vagy azok egy részét) jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Erről a tényről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Azt is kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ha eleget teszünk kérésének, csak az Ön személyes adatait tároljuk, és nem dolgozunk tovább velük. Adatainak kezelése korlátozva lesz, ha

- tájékoztat bennünket arról, hogy személyes adatai tévesek, mindaddig, amíg nem ellenőrizzük azok helyességét;

- ha személyes adatait jogellenesen kezeljük, de Ön nem járul hozzá azok törléséhez, és ehelyett azt kéri, hogy csak korlátozzuk személyes adatainak kezelését;

- Adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogainak vagy követeléseinek bizonyításához, gyakorlásához vagy védelméhez;

- Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen mindaddig, amíg meg nem győződünk arról, hogy jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön indokait.

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait elektronikus formában (pl. XML vagy CSV fájl) adjuk át Önnek, amely lehetővé teszi az adatok egyszerű továbbítását egy másik céghez. Írásbeli kérését követően személyes adatait közvetlenül továbbítjuk a kiválasztott cégnek. Kérésének eleget teszünk, ha közvetlenül megadta számunkra a személyes adatokat, és hozzájárulását adta ezek feldolgozásához.

f) A tiltakozás joga

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. A tiltakozás alapján személyes adatait töröljük. Ha az alábbi esetekben kezeljük személyes adatait:

• közérdekű vagy közhatalmi feladat ellátására,

tiltakozhat a feldolgozásuk ellen, ha személyes okai vannak rá.

15. Hogyan gyakorolhatja ezen jogait?

Ide várjuk kérelmeiket:

Telefon: +421911433284

e-mail: marketing@coviani.sk

16. Kérelmek feldolgozása

Minden kérelmét kezeljük, és a kérelem benyújtásával megegyező módon tájékoztatjuk annak eredményéről. Az érintett GDPR szerinti jogának gyakorlására irányuló kérésének feldolgozásakor kérhetjük Öntől személyazonosságának megbízható igazolását.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló minden egyes kérelmét egyedileg és hozzáértően bíráljuk el, és minden esetben legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül értesítjük az eredményről. Az érintett GDPR szerinti jogának gyakorlásához kapcsolódó kérelem feldolgozásának folyamata ingyenes.

Ha az Ön kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy indokolatlan, különösen azért, mert ismétlődik, jogosultak vagyunk méltányos díjat felszámítani, amely figyelembe veszi a kért információk megadásával járó adminisztrációs költségeket. A kezelt személyes adatok másolatának ismételt kérése esetén fenntartjuk a jogot, hogy ebből az okból ésszerű díjat számítsunk fel az adminisztrációs költségekért.

Abban az esetben, ha véleménye szerint az érintett személy jogainak gyakorlására irányuló kérelmét nem a GDPR szerint kezeljük, lehetősége van panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz (www.dataprotection.gov). .sk) vagy közvetlenül az illetékes általános bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

17. Záró rendelkezések

Jelen személyes adatvédelmi szabályzat 2020.07.07-i közzétételük napján lép hatályba

Fenntartjuk a jogot ezen irányelvek megváltoztatására, ha a személyes adatok feldolgozásában változás áll be cégünkben. A változásokról e-mailben értesítünk.